U bent hier

Ouderenpastoraat

De coördinatie van het ouderenpastoraat verloopt in eerste instantie via Johan Boogaard (scriba) en in tweede instantie via ds. Jan MInnema.

Daarnaast is binnen Zeist sinds 1 januari 2016 ds. F. van Roest aangesteld als ouderenpastor. Hij stelt zich hieronder aan u voor.

 

Sinds 27 mei 2015 ben ik emeritus in de Protestantse Kerk na 36 jaar de kerk gediend te hebben als gemeentepredikant in zes gemeenten. Daarnaast heb ik ook een aantal bovengemeentelijke taken op mij genomen in Classes en Synode. Ook was ik een aantal jaren voorzitter van de HGJB, een landelijke organisatie voor jeugdwerk binnen de PKN.
Graag wil ik ook nu nog mij inzetten voor het werk in het geheel van de kerk. Na een tijdelijk verband in Noordwijk, mijn laatste gemeente, is er nu ook nog een parttime opdracht als interim-predikant in Hoogblokland, zolang de vacature duurt. Begin 2015 kochten wij (niets vermoedend) een huis in het plan Platanenhof en een paar maanden later werd ik gepolst voor de taak van ‘predikant voor ouderen’. Deze vraag kwam als een verrassing. Na een gebruikelijke selectie werd ik in september door de HAK benoemd.
Een taak in drie wijken. Heel bijzonder om het zelfde werk te doen in wijken die toch wel iets van elkaar verschillen. Intussen weet ik dat het gaat om meer dan zes honderd gemeenteleden boven de 75 jaar. Naast pastorale bezoeken gaat het ook om bijbelkringwerk en toerusting voor betrokkenen. Begeleiding in de laatste levensfase en het verzorgen van een uitvaart zullen belangrijke taken zijn. Maar er is veel meer te doen. Ouderen zijn een zorg, maar, naar ik geloof, ook een  kans. Ouderen hebben levenservaring, werkervaring, kennis, hun eigen netwerken. Het zou jammer zijn, wanneer wij ouderen alleen maar zien als mensen ‘die hun tijd gehad hebben’. Mensen boven de 65 jaar (om het wat ruimer te nemen) kunnen heel veel betekenen voor anderen op die leeftijd, maar ook voor de generaties daar onder. Graag wil ik mij samen met anderen op de positie van ouderen binnen de christelijke gemeente bezinnen.
Helaas moet ik mij in mijn taak ook beperken. Zes honderd mensen allemaal intensief begeleiden in de beschikbare tijd is  onmogelijk. Met een goede structuur en inzet van anderen is veel mogelijk. Ik hoop dat mij gezondheid en krachten gegeven blijven om dit mooie werk in uw midden te doen, gesteund door mijn vrouw, die in dit werk onmisbaar is. In de Opgang van februari staat nog een meer uitgebreid verhaal. Wij hopen onder Gods zegen op een heel goede tijd in uw midden.

 

Ds. F. van Roest
 

Scriba

afbeelding van Johan Boogaard
T: 030-6955341
M: 06-28437932

Predikant

Ouderenpastor