U bent hier

AVG

Privacy


Beveiliging
De Hervormde Gemeente Zeist wijkgemeente De Bron heeft technische en
organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens van haar leden te
beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking, zoals bedoeld in de
AVG. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn
voor medewerkers en/of vrijwilligers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat de
persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Persoonsgegevens van leden zullen dan ook niet aan derden worden verstrekt.
 

Bewaartermijnen
Voor wat betreft de bewaartermijnen wordt de richtlijn ‘Bewaartermijnen van documenten
met persoonsgegevens in de kerk’, versie 16 mei 2018 van de Protestantse Kerk in
Nederland gebruikt. U vindt deze richtlijnen hier.
 

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt van deze rechten gebruik maken door u te melden Kerkelijk Bureau van de
Protestantse Gemeente Zeist. Om gebruik te kunnen maken van deze rechten dient u zich
te legitimeren. Daarna zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek
worden gereageerd.

 

Foto's website

De foto's van personen op de website van wijkgemeente De Bron zijn met toestemming met van de betrokkenen geplaatst.

scriba

afbeelding van Johan Boogaard
T: 030-6955341
M: 06-28437932