U bent hier

Moderamen

Het moderamen van de kerkenraad is als het ware het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Ieder jaar worden zij opnieuw gekozen. Voor 2019 bestaat het moderamen uit:

Ouderling-kerkrentmeester / 1e voorzitter

afbeelding van Jan van den Berg
T: 030-6953154
M: 06-53936588

Predikant / 2e voorzitter

Scriba

afbeelding van Johan Boogaard
T: 030-6955341
M: 06-28437932

Diaken

afbeelding van Bertus Carelse
T: 030-6959445
M: 06-57938976

Jeugd- en gezinsouderling

Vacant

Ouderling

afbeelding van Greet van Sprakelaar
T: 030-6913144
M: 06-55331879