U bent hier

Moderamen

Het moderamen van de kerkenraad is als het ware het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Ieder jaar worden zij opnieuw gekozen. Voor 2019 bestaat het moderamen uit:

Ouderling-kerkrentmeester / 1e voorzitter

afbeelding van Jelle Kaastra
T: 030-6962934

Predikant / 2e voorzitter

Scriba

afbeelding van Johan Boogaard
T: 030-6955341
M: 06-28437932

Ouderling Kerkrentmeester

afbeelding van Eric Leunk
T: 030-6995158

Diaken

afbeelding van Piet Vergunst
Vacant
T: 030-6958301
M: 06-10380807