U bent hier

Gezinsklankbord

Gezinsklankbord
Het Gezinsklankbord is ontstaan vanuit het werk onder jonge gezinnen door de jongerenwerker. Er was behoefte om dit werk meer te formaliseren zodat het gewaarborgd is in de verschillende gemeente activiteiten. We willen ouders met kinderen van 0 t/m 12 jaar helpen invulling te geven aan de geloofsopvoeding. In alle bezoeken en gesprekken hebben we gemerkt dat bij velen het geloof naar de rand van het leven is verschoven. Via het gezinsklankbord willen we ouders helpen ontdekken wat het geloof voor hun leven kan betekenen. Dit willen we doen door verschillende activiteiten ouders en kinderen met elkaar in contact te brengen. De activiteiten vinden plaats rondom de thema’s geloven en opvoeding.
Inlichtingen: zie scriba

Jeugddiaken

vakant

Jeugd- en gezinsouderling

vacant